Pool

De achternaam “Pool” komt in verschillende delen van ons land voor, met verschillende herkomsten. Mijn familie is van oorsprong afkomstig uit Ruinen. In 1754 komt voor het eerst de naam Pool voor in het Haardstedenregister van Ruinen. Rond 1800 vertrekt de familie naar Smilde, naar het werk in het veen. Aan het eind van de 19e eeuw trekken ze verder, zoals velen, naar Nieuw-Amsterdam, Zuid-Oost Drenthe, het werk in het veen achterna.

Ik ben bezig om de stamboom van de familie Pool te achterhalen en vast te leggen. De voorouders zijn te vinden op GenealogieOnline, gegevens van nog levende familieleden staan op de PC thuis.

Een belangrijke bron was het boek van Tiemen Pool dat ik via een familielid kreeg. In dit boek staan veel “Polen” opgenomen. Bij het overnemen van de gegevens doe ik een controle op Drenlias, en soms op Wiewaswie. Drenlias is een grote steun voor het achterhalen van de gegevens. Er staat verschrikkelijk veel in, en ik ben het archief in Assen dan ook erg dankbaar.