Onderzoek

De verhalen die gekoppeld zijn aan de stamreeksen probeer ik zo helder mogelijk te schrijven, zonder aannames en theorieën. Toch is niet alles altijd even duidelijk en zijn er wel degelijk aannames en theorieën. Als 2 personen Jan heten en ze hebben allebei een vader die Piet heet, welke Piet is dan de voorouder?

In deze pagina Onderzoek staan de theorieen en de aannames die de basis vormen van de stamboom, de stamreeksen en de verhalen.