Nanno en Grietje

Nanno Heikens (1715-1788) en Grietje Hendriks (1724-1793)

Doop en begraven van kinderen – ik heb het al eerder geschreven – is een lastig punt in het tijdperk voor 1811. In het doopboek van Winschoten worden gelukkig de namen van zowel de vader als de moeder vermeld. In het Begraafboek echter alleen de naam van de vader, en soms een aanduiding of het een zoon of dochter betrof. Bij het begraven van de vrouwen werd deze aangeduid als “vrouw van” of “weduwe van”.

In het geval van Nanno Heikens en Grietje Hendriks worden de namen op diverse manieren geschreven. Nanno heet soms Nanne, en Heikens is ook Haikens, Haijkens, Heikes, Haikes. Bij twee kinderen staat Nanno Crijns genoemd als vader, en ik heb sterke vermoedens dat Nanno Crijns en Nanno Heikens dezelfde persoon zijn, omdat de vader van Nanno Haiko Krijns heet, en er verder geen informatie is over Nanno Krijns.

De gegevens in dit overzicht zijn afkomstig van de Doop, Trouw en Begraafboeken van Winschoten, tenzij anders vermeld.

Nanno is geboren in 1715 in Winschoten, zoon van Haiko Krijns en Anna Jans. Hij is gedoopt op zondag 23 juni 1715 in Winschoten. Nanno trouwt op 29 jarige leeftijd op zondag 25 oktober 1744 in Winschoten met de 20 jarige Grietje Hindriks:  “Nanne Haikens J.M. en Grietje Hindriks J.D. den 25. October beide van Winschoten”. Grietje is geboren in 1724 in Winschoten. Zij is gedoopt op zondag 3 september 1724, als dochter van Hindrik Hindrix en Egbertien.

Op zondag 15 augustus 1745 wordt Heiko, de eerste zoon van Nanno Heikens en Grietje Hindriks, gedoopt. Een paar maand later, op 1 november 1745 wordt een niet bij name genoemd kind van Nanno Heikens begraven. Omdat Nanno en Grietje nog maar 1 kind hebben, moet dit Heiko zijn.

Op zondag 11 december 1746 wordt Hindrik gedoopt in Winschoten, de zoon van Nanne Haikes en Grietje Hindriks. Hindrik trouwt twee keer en overlijdt op zaterdag 6 februari 1830 in Winschoten, 83 jaar 2 maanden oud, weduwnaar van Zwaantje Jans en Jantje Harms Edens. In de overlijdensakte staat hij genoemd als de zoon van Nanno Heikens en Grietje Hindriks.

Hejko wordt gedoopt op vrijdag 27 februari 1750 in Winschoten, de zoon van Nanno Hejkens en Grietie Hindriks.

Op woensdag 31 maart 1751 wordt er weer een Heiko, zoon van Nanno Haikens en Grietie Hindriks gedoopt. Hij overlijdt snel daarna en op vrijdag 14 mei 1751 wordt de zoon van Nanno Hajkes begraven.

Op dit punt zitten we met de Hejko uit 1750. Hij moet in de tussentijd overleden zijn omdat er in 1751 weer een Heiko gedoopt wordt. Er is in de begraafboeken van Winschoten tussen februari 1750 en 31 maart 1751 geen inschrijving te vinden van een kind van Nanno. Er staat wel een begrafenis van een kind van Nanne Krijns op 20 april 1750 in de boeken. De vader van Nanno heet Haiko Krijns. Dat Nanno ook wel Nanno Krijns genoemd wordt is niet onwaarschijnlijk. We houden het er op dat Hejko, gedoopt op 27-2-1750 begraven is op 20-4-1750.

Op zondag 20 augustus 1752 wordt de volgende Heiko geboren als zoon van Nanno Heikens en Grietje Hindriks. Heiko moet voor 1757 overleden zijn, omdat er dan weer een Heiko gedoopt wordt. Ook hier is in de tussentijd geen begrafenis van een zoon van Nanno Heikens, maar wel van Nanne Crijns. Op 22 september 1752 wordt een kind van Nanne Crijns begraven. We gaan er van uit dat dit Heiko betreft.

Het volgende kind wordt geen Heiko genoemd, maar Egbert. Egbert wordt gedoopt op donderdag 23 mei 1754 in Winschoten, als zoon van Nanne Heikes en Grietje Hindriks

Egbert vertrekt 7 mei 1780 met attestatie en trouwt op zaterdag 10 juni 1780 in Bellingwolde met Tettje Izebrands Bultena. Volgens de notities op Internet is Egbert begraven op vrijdag 27 januari 1792 in Oudeschans.  Ik heb dat zelf nog niet terug kunnen vinden in de kerkboeken.

In de doopinschrijving van zijn zoon Egbert op 24-06-1792 in Bellingwolde staat dat de vader is overleden. Het is dus zeker dat vader Egbert tussen oktober 1791 en juni 1792 is overleden.

Vervolgens wordt er weer een Heiko gedoopt op zondag 7 augustus 1757 in Winschoten, als zoon van zoon van Nanno Haikens en Grietje Hindriks.

Omdat er in 1762 weer een Haijko wordt gedoopt moet deze Heiko tussen 1757 en 1762 zijn overleden. Er zijn twee mogelijkheden: zowel op 07-11-1760 als op 15-09-1761 wordt in Winschoten een kind van Nanno Heikens begraven. Omdat er maar 1 doopinschrijving te vinden is, ga ik er vanuit dat een van beide begrafenissen een doodgeboren kind betreft, dat niet gedoopt is. Heiko wordt dan op 7 november 1760 begraven of op 15 september 1761, en op de andere datum wordt een ongedoopt kind begraven.

In 1762 wordt er weer een Haijko geboren. Hij is gedoopt op vrijdag 15 januari 1762 in Winschoten als zoon van Nanno Haijkens en Grietie Hindriks. Heiko trouwt op 14 januari 1791 met Trijntje Bruggers uit Blijham. Hij is begraven op woensdag 9 september 1807 in Winschoten als Heiko Heikens

Op zondag 12 mei 1765 wordt Egbertje gedoopt als dochter van Nanno Haijkens en Grietje Hindriks. Egbertje is overleden in 1805 en begraven op vrijdag 27 december 1805 in Winschoten. Het was lastig om haar te vinden in het Begraafboek van Winschoten, ze staat geregistreerd als de vrouw van Eggo van Dijk. Egbertje is getrouwd op 27-11-1793 in Oude Pekela met Johannes Suthof en hertrouwd op 10-08-1797 in Winschoten met Egge Jacobs van Dijk, logementhouder van De Nederlanden in Winschoten.

In 1767 wordt Anna gedoopt op zondag 4 oktober 1767 in Winschoten, dochter van Nanno Haijkens en Grietje Hindriks. Anna overlijdt een paar jaar later en wordt 7 juni 1776 in Winschoten begraven, als dochtertje van Nanno Heijkes

Nanno overlijdt in 1788, 73 jaar oud, en is op donderdag 18 december 1788 in Winschoten, als Nanne Heikens begraven. Vijf jaar later overlijdt Grietje in 1793 in Winschoten, 68 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 26 maart 1793 in Winschoten. Ze staat in het begraafboek als de weduwe van Nanno Haijkens.

Samenvattend, de kinderen van Nanno en Grietje:

 1. Heiko, gedoopt 15 augustus 1745, begraven 1 november 1745
 2. Hindrik, gedoopt 11 december 1746, overleden 6 februari 1830
 3. Hejko, gedoopt op 27 februari 1750, begraven 20 april 1750
 4. Heiko, gedoopt 31 maart 1751, begraven 14 mei 1751
 5. Heiko, gedoopt 20 augustus 1752, begraven 22 september 1752
 6. Egbert, gedoopt 23 mei 1754, begraven 27 januari 1792 in Oudeschans (?)
 7. Heiko, gedoopt 7 augustus 1757, begraven 7 november 1760 of 15 september 1761
 8. Ongedoopt kind begraven op 7 november 1760 of 15 september 1761
 9. Haijko, gedoopt 15 januari 1762, begraven 9 september 1807
 10. Egbertje, gedoopt 12 mei 1765, begraven 27 december 1805
 11. Anna, gedoopt 4 oktober 1767, begraven 7 juni 1776

 

Dit bericht is geplaatst in Heikens. Bookmark de permalink.