Ida Belle

Ike Belle is geboren op maandag 16 juni 1828 in Lippenhuizen, dochter van Jacob Hendriks Belle en Antje Jans de Vries. Ike/Ida is de jongste van 6 kinderen. Op 22-9-1829 overlijdt haar moeder, Antje Jans de Vries, als Ida net 1 jaar is. Jacob Hendriks hertrouwt in 1833 met Grietje van der Lei. Het gezin verhuist daarop naar Haulerwijk.

Ida en Wiebe krijgen 4 kinderen: Johannes, Jacobje, Hendrik en Wietske. Alleen van de eerste geboorte doet Wiebe zelf aangifte. Bij de andere 3 kinderen is de vader afwezig. Wiebe is arbeider en schippersknecht. Hij zal geen eigen schip gehad hebben, wat verklaard waarom Ike niet mee ging op het schip, zoals haar schoonmoeder, maar in Haulerwijk woonde. Mogelijk bleef Ike als boerendochter, ook liever op het land dan op een schip.
De vernoemingen van de kinderen van Ike en Wiebe zijn interessant

  • Johannes – naar de vader van Wiebe
  • Jacobje – naar de vader van Ida
  • Hendrik – Naar de opa of broer van Ida
  • Wietske – Naar de oudste zus van Ida

De moeder en stiefmoeder van Ida: Antje en Grietje, zijn niet vernoemd. Ike had dus een sterkere band met het oudste zuster Wietske, die 11 jaar ouder was, dan met haar stiefmoeder.

Hun zoon, Johannes Wiebes Hoogeveen is een tijd in de kost in Norg. In 1869 keert hij terug naar Haulerwijk. Waarschijnlijk raakt hij werkloos. Een paar weken later in maart 1870 raakt Johannes Wiebes betrokken bij een vechtpartij en mishandeling en wordt hij veroordeeld tot 2 dagen gevang.

Het werk is voorbij in Smilde en omstreken en in april 1871 trekt Ike met haar gezin naar Nieuw-Amsterdam, zonder Wiebe. Ergens tussen 1859 en 1871 verdwijnt Wiebe. Het is nog onduidelijk wanneer precies, maar als zijn zoon Johannes op 9 september 1871 met Pietje van de Wijk uit Smilde trouwt, staat in de huwelijksacte “de bruidegom en de moeder van den bruidegom hebben, op in onze handen afgelegde eed, verklaard dat de vader van den bruidegom in de onmogelijkheid is om zijnen wil te verklaren zijnde hij afwezig en zijne tegenwoordige verblijfplaats onbekend “. Een dergelijke zin staat ook in de huwelijksacte van dochter Jacobje Wiebes, die in 1872 trouwt met Joldert Willems de Vries.

In het bevolkingsregister van Emmen is Ike op 18 april 1871 met haar kinderen ingeschreven als hoofd van het gezin, zonder Wiebe en ook in het bevolkingsregister 1860-1880 van Haulerwijk is Ida Jacobs Belle als gezinshoofd (en weduwe) vermeld.
Wietske, het jongste kind van Wiebe en Ike is in 1863 geboren. Dat pleit ervoor dat Wiebe ergens tussen 1863 en 1871 verdwenen is. De geboorte van Wietske wordt op 23 april 1863 aangegeven door de vroedvrouw. In de akte is bij Wiebe Johannes Hoogeveen aangegeven: “arbeider aldaar thans afwezig”. Maar hij wordt nog wel erkend als vader. Hij zal dus nog leven? Maar ook bij de geboorte van Hendrik in 1859 is de vader afwezig. Wiebe is ergens voor 1859 op reis gegaan met zijn schip en niet teruggekomen. Voor de gemeente Haulerwijk was dat voldoende aanleiding om zijn vrouw Ida Belle per 31-12-1859 te bestempelen als weduwe in het Bevolkingsregister. Het kan natuurlijk ook zijn dat de inschrijving oorspronkelijk op 31-12-1859 gedateerd is, maar dat Ike later als weduwe is aangemerkt. Het blijven vragen.

In 1881 overlijdt Ida Jacobs Belle op 52-jarige leeftijd, in het huis van Berend Hoogenberg te Nieuw-Amsterdam. Kende ze Berend uit Haulerwijk? Berend Hoogenberg is 11 november 1872 overgekomen uit Ooststellingwerf.

Dochter Wietske vertrekt meteen naar Amsterdam, waar ze in 1898 met Johann Hinrich Knutzen trouwt. In 1908 trouwt Wietske in Sloten met Jacob van Elk. Ze sterft in 1939 op 75 jarige leeftijd in Amsterdam.

Johannes Hoogeveen hertrouwt in 1904 met Roelofje Bloeming, de weduwe van Meeuwis Pool.

Dit bericht is geplaatst in Hoogeveen. Bookmark de permalink.