Geesje Pool

Op 30 april 1817 overlijdt Meeuwes Middelveld, 60 jaar oud en zoon van Geessien Pool. Dat Meeuwes banden heeft met de familie Pool in Ruinen blijkt uit het feit dat hij in 1792 getuige is bij de doop van Meeuwis, de zoon van Tiemen Hendriks Pool en Lammechien Jans. Tiemen is in 1784 getuige geweest bij de doop van de Meuwes, de zoon van Meeuwes Middelveld en Jantien Arents. Maar wie is Geessien Pool? Hoe zijn de banden tussen Geesien en de familie Pool?

In de archieven is niets te vinden over Geessien Pool. Na een zoektocht naar de combinatie Geesje en Meeuwes kom ik uit op Geesje Meuwes, in 1733 geboren in Hoogeveen, dochter van Meeuwis Middelvelt en Aaltje Sanders. Er zijn meer Geesje Meuwesen in andere plaatsen, die geen banden hebben met Ruinen.

Geesje krijgt op 24 september 1756 in Ruinen een zoon Michiel. Geesje is ongehuwd en de vader wordt niet genoemd. De naam Michiel is een bijzondere naam. Hij komt wel regelmatig voor in Drenthe, maar toch vreemd als naam voor de zoon van Geesje Meuwis Middelveld. Heette de vader van haar kind Michiel? Toch lijkt het aannemelijk dat de zoon van Geesje Meuwis later Meeuwis genoemd wordt, naar zijn opa Meeuwis Middelvelt.
Geesje krijgt daarna nog twee kinderen met Hendrik Rutgers: Zander in 1765 en Aaltje in 1767. De namen Sander en Aaltje komen beide voor in de familie van Geesje Meuwis.

En zo komen we op de volgende persoon in ons verhaal: wie is Hendrik Rutgers.

Hendrik Rutgers is op 15 februari 1711 gedoopt in de kerk van Ruinen, als zoon van Rutgert Tijmens en Claasjen Jans. Op 18 september 1735 trouwt hij in Beilen met Annigjen Hindriks uit Eemster. Annigjen is een dochter van Egbertien, en is op 15 juli 1712 in Diever gedoopt.

Hendrik krijgt een dochter Jentien, gedoopt op 19 maart 1741 in Ruinen. Er zijn documenten met betrekking tot een Rutger Hendriks. Hoewel er geen doopinschrijving is van Rutger, is het aannemelijk dat hij een zoon is van Hendrik Rutgers.

Een naam die veel opduikt als getuige bij de doop in Ruinen is Egbertje Hendriks. Egbertje is getuige bij de doop van Zander in 1765, Aaltje in 1767, Rutger Jans in 1769, Hendrik Rutgers in 1781, Hendrik Tijmens in 1788 en Jan Rutgers in 1792. Hoewel Egbertje de dochter zou kunnen zijn van Hendrik Pauls, gedoopt in 1726, is het ook heel aannemelijk dat Egbertje een dochter is van Hendrik Rutgers en Annigien Hindriks. De moeder van Annigien heet immers ook Egbertien. In 1764 krijgt Egbertien als ongehuwde moeder een dochter Annigje. Nog een aanwijzing dat Egbertien de dochter is van Annigien Hindriks uit Eemster.

Op 6 januari 1788 wordt Hendrik Tijmens gedoopt, zoon van Tijmen Hendriks en Lammegje Jans. Tijmen Hendriks heet tegen die tijd ook wel Tijmen Hendriks Pool. Egbertje Hendriks is getuige. In 1784 en 1792 zijn Tijmen en Meeuwis getuigen bij de doop van elkaars kinderen. Dit suggereert een band tussen Hendrik Rutgers, Meeuwis Midddelveld, Egbertje Hendriks en Tijmen Hendriks. Is Tijmen Hendriks een zoon van Hendrik Rutgers en (stief)broer van Meeuwis en Egbertje?

In het boek van T. Pool over de stamboom en de geschiedenis van de familie Pool, begint de geschiedenis op donderdag 24 februari 1709, als Tijmen Hendriks en Aaltjen Derks uit Nuil hun pasgeboren zoon Hendrik Tijmens laten dopen. Er is niet zoveel bekend van Tijmen en Aaltjen. Het zou echter kunnen zijn dat de geschiedenis niet begint met Hendrik Tijmens, zoon van Tijmen en Aaltje, maar met Hendrik Rutgers Tijmens, zoon van Rutger Tijmens en Claasje Jans.

In de Haardstedenboeken van Ruinen komen de volgende regels voor

  1. 1742, pagina 4130: Hendrik Tijmens en Jenne Rutgers Tijmens deze twee zijn arm en de laatstgenoemde bedelt bij de huizen.
  2. 1744, pagina 4139: Henrik Tijmens en Jenne Rutgers Tijmens deze twee zijn arm en de laatstgenoemde bedelt bij de huizen.
  3. 1754, pagina 4153: In een arm huisje woont Hendrik Tijmens pool is arm en compareert als soldaat voor zijn oom Hendrik Viller wegens Pesse, Egten, Ansen.
  4. 1764, pagina 4183: in een arm huisje in de hoek wonend Hendrik Tijmens Pool compareert als soldaat voor zijn neve Hendrik Hendriks Vilder weggens Pesse, Echten en Ansen.
  5. 1774, pagina 4204: Alumni van de Diaconie Cassa Geesjen Meuwes deze heeft remis van ’t Hoofdgeld, pro Deo, geobtineert en wordt tegenwoordig nog uit de Diaconien Cassa gealimenteert
  6. 1784, pagina 4211: Geesjen Meeuwes X
  7. 1794 blz 4222: Tijmen Hendriks en Rutger Hendriks genietende deze twee personen uit de Diaconie Cassa

Wie is de Hendrik Tijmens in 1742 tot en met 1764? Is dit de Hendrik uit 1709 of de Hendrik uit 1711. We gaan voor deze vraag even weer terug naar de ouders.

Van Tijmen Hendriks en Aaltje Derks uit Nuil is verder niets meer te vinden.

Rutger Tijmens en Claasje Jans hebben nog een aantal kinderen gekregen. In 1713 wordt Jentjen geboren, dochter van Rutger Tijmens. Dit brengt Hendrik Tijmens in het Haardstedenboek van 1742 en 1744 direct in verband met zijn zus Jenne Rutgers Tijmens.
In 1741 wordt Jan, de zoon van Jentien Rutgers geboren. De moeder is ongehuwd, en bedelt volgens het Haardstedenregister langs de huizen. Egbertje Hendriks is in 1769 getuige van de doop van Rutger, de zoon van Jan.

Hendrik Rutgers Tijmens is tussen 1764 en 1774 overleden. Hij komt in niet meer voor in het Haardstedenregister van 1774. In plaats daarvan wordt Geesje Meeuwes genoemd, die geld krijgt van de diaconie.

Samenvattend kunnen we het volgende concluderen: in 1711 wordt Hendrik Rutgers Tijmens geboren. Hij trouwt in 1735 met Annigje Hindriks. Ze krijgen minsten drie kinderen: Rutger, Egbertje en Jentien. Rond 1760 trouwt Hendrik Rutgers Tijmens met Geesje Meeuwes met wie hij drie kinderen krijgt: Zander, Zander en Aaltje. De eerste Zander is als kind overleden. Geesje heeft een zoon uit een vorige relatie Meeuwis. Verder is er nog Tijmen Hendriks Pool als zoon van Hendrik Rutgers Tijmens. Tijmen is volgens zijn overlijdenactie rond 1752 geboren. Omdat hij vóór Meeuwis is geboren, is het waarschijnlijk dat Tijmen een zoon is van Hendrik Rutgers Tijmens en Annigje Hindriks en niet van Geesje Meuwis.

Op 30 april 1817 overlijdt Meeuwes Middelveld, 60 jaar oud en zoon van Geessien Pool. Geessien Pool is Geesje Meuwes Middelveld, geboren in 1733 in Hoogeveen, dochter van Meeuwes Middelvelt en Aaltjen Sanders. Geesje is de tweede vrouw van Hendrik Rutgers Tijmens Pool en de stiefmoeder van Tijmen Hendriks Pool.

Bronnen.
De aanleiding van dit verhaal was een mail van iemand die via mijn website op zoek was naar informatie over Geesje Pool. Veel sporen en hints heb ik kunnen halen uit een discussie op het forum van het Drents Archief. Verder is alles na te zoeken op Drenlias.nl

Dit bericht is geplaatst in Onderzoek. Bookmark de permalink.