Eise Jannes en Jebbichjen Jans

Van Eise Jannes weten we niet veel. Van Jebbichjen is iets meer bekend. In de overlijdensakte van haar oudste zoon Jannes in 1826 wordt ze genoemd als Jebbegien Jans, maar we houden het op Jebbichjen Dirks.
Jebbichjen is gedoopt op 15 oktober 1730 in Fochteloo, als dochter van Dirk Alberts, huisman en Trijntie Lammerts. Ze is overleden in juni 1806. In het kasboek van de diaconie van Oosterwolde staat ze drie keer vermeld.

  • op dato [16 juni] Jan Jans Lok betaalt negen gulden voor de kiste voor Jebbegin Durks No. 12 Betaald 9 0 0 wegens begrafeniskosten
  • den 16 juini ontfangen van de Schout van de Smilde vijf en twintig gulden, negentien stuivers en agt penningen van wegen boelgoetpen(ningen) van de weduw van Eise Jannes ontvangen 25 19 8 wegens verkoop bezittingen, Boelgoed
  • den 5 jannuari [1807] betaalt aen weduw[e] van Engbert Mertens negentyn gulden, agtyn stuivers, ses pennin(gen) voor Geleverde winkel waren en bolle[n] en broot koffi tot de begravenis van Jebbegyn Dirks volgens quitantsi get(ekend) No.30 betaald 19 8 6 wegens begrafeniskosten

De laatste aantekening betreft de kosten voor koffie en brood en is een half jaar na de begrafenis opgetekend. Het zal hier mogelijk de jaarafsluiting van het kasboek betreffen. Dat ze is getrouwd met Eise Jannes wordt hier wel duidelijk in de tweede inschrijving, waar ze de weduwe van Eise Jannes wordt genoemd. Eise en Jebbichjen krijgen 5 kinderen

In de doopgegevens van de kinderen komen de plaatsnamen Fochtelooo, Oosterwolde en Venekoten voor. Het is hoogstwaarschijnlijk dat het gezin in Fochteloo of Venekoten gewoond heeft. Fochteloo is een klein plaatsje vlakbij Oosterwolde. Venekoten is een klein buurtschap, ook vlakbij Oosterwolde en iets ten zuiden van Fochteloo. Het Fochteloƫrveen is een oud veengebied dat grenst aan de Smilder venen.

Dit bericht is geplaatst in de Vries. Bookmark de permalink.